hero image. handshaking

Guide: Digital transformation i tre steg

Digital transformation handlar om att anpassa verksamhetens mål, processer, kunskap och resultat så att de går i linje med vår digitaliserade värld. Denna guide tar dig igenom de tre grundläggande stegen; vision, organisation och människor, för att genomföra en digital transformation.

  • Det första steget handlar om er digitala strategi, som tar sin utgångspunkt ur er vision. Vad vill ni få ut av er digitala transformation? Vad är era mål och vilka krav ställs på er verksamhet?
  • Steg två handlar om implementeringen av er digitala transformation och hur den påverkar er organisation. Det handlar om vad som faktiskt ska förändras och vad ni bör undvika.
  • I steg tre pratar vi om hur man bäst genomför förändringar i en organisation genom att utgå från människorna i verksamheten.

De tre stegen är med andra ord vision – organisation – människor.

Ladda ned guiden: Digital transformation i 3 steg idag så tar ni ett steg närmare digital harmoni!